Home

Kaas & Nielsen IVS

Børn med særlige behov, får tit mange kommentarer med på vejen. Mange kan sidestilles med Nils Holgersen i det svenske eventyr.

Nils Holgersen måtte på en lang rejse på ryggen af først en gås og siden en ørn, hvor han gennemgik en forvandling fra en lille dreng der gjorde alt forkert i andres øjne, til en stor dreng der havde styr på tingene.

Nils Holgersens udsyn fra ryggen af en ørn

Specialiseret støtte til inklusion

 

Inklusion er ikke kun et spørgsmål om at være på samme sted på samme tidspunkt. Inklusion handler om gruppetilhørsforhold; at alle i gruppen/klassen/skolen har lige ret til at være der, at alle bidrager til fællesskabet og at ingen sættes uden for døre hele tiden.

 

I en gruppe må den enkelte nogen gange yde en ekstra indsats for at kunne være med, andre gange er det resten af gruppen som må skifte spor, - og når det handler om børn er det de voksne omkring børnene som må gen-tænke på hvilke aktiviteter som understøtter udviklingen af gruppetilhørsforhold.

 

Ingen grupper eller foranstaltninger er i sig selv inkluderende, men alle kan blive bedre til det. Inklusion er en proces hvor man vedvarende er opmærksomme på gruppens trivsel og udvikling. Inklusion er altid et voksenansvar.

 

Vi har specialiseret os i at yde målrettet behandling og undervisning, som understøtter inklusionsprocessen. Der er både tale om tilbud som er direkte rettet til den enkelte, til gruppen og til de voksne som har ansvaret for gruppen. Vi følger med i publiceringen af viden indenfor området, og præsenterer spændende artikler og undersøgelser. Der er forbløffende meget viden som bare ligger og venter på at blive brugt.

 

Vores tilbud består af : Marte Meo Terapi, Neurofeedback terapi, Alkalær læseundervisning, forskellige tests og kursustilbud.

 

Kontakt os for en uforpligtende uddybning og drøftelse. Vi hører også gerne fra dig hvis du har ønsker om andre tilbud eller særlige vinkler på et kursus.

 

Kaas & Nielsen IVS

Et privat firma der udbyder ydelser inden for inklusion og undervisning

 

 

Jan Kaas:

Neurofeedback- og biofeedbackterapeut, test- og analyse ekspert,

Investing Entrepreneur

Kontakt:

jan@kaas-nielsen.dk

tlf: 24593650

Jan Kaas, http://kaas-nielsen.dk

 

 

Margit Nielsen:

Socialpædagog med videreuddannelse i Videnskabsteori og metode, Marte Meo terapeut, Alkalær underviser

Kontakt:

margit@kaas-nielsen.dk

tlf.: 22980217

 

Margit Nielsen, http://kaas-nielsen.dk