Marte Meo Terapi

Kaas & Nielsen IVS

Specialiseret støtte til inklusion

 

Marte Meo metoden

 

Marte Meo betyder 'ved egen kraft' og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til personalesamarbejde, par terapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

 

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

 

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

 

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets/ den unges/den voksnes/ den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

 

Metoden er et redskab til at få øje på:

 

Hvad barnet/ den unge/ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.

Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/ældre.

 

Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/den unge/ældre videre i sin udvikling.

 

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid -, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.