QEEG

Kaas & Nielsen IVS

Specialiseret støtte til inklusion

qEEG- Brain Mapping

 

 

qEEG bruges primært til at lave brain-map.

I USA bruges brainmapping til dianostisering, fordi at mappen hjælper med at fortælle hvor i hjernen en mulig dysfunktion er og hvor i hjernen et problem er opstået, og da USA i 2012 er gået over til at diagnosier ud fra opståen bruger Europa stadig det diagnosesystem som er bestemt ud fra symptomer.

 

I Danmark, og i Europa som helhed, bruges brain-map til at hjælpe Neurofeedbackterapeuten med at lave den rigtige protokol.

 

Både trationel EEG (Neurofeedback) og Kvantitative Elektroencefalografi (qEEG) indgår i vores behandling hvis det er det rigtige.

 

Hvor den almindelige træning foregår med trationel neurofeedbackudstyr, er qEEG hætten og især at holde forbindelse til alle 19 kanaler en mere tidsmæssig udfordring for både terapeut og bruger.