Neurofeedback & Biofeedback

Specialiseret støtte til inklusion

Neurofeedback, Biofeedback og QEEG

 

Hvad er Neurofeedback ?

 

Neurofeedback er en computerstøttet metode, hvor personers egen aktiviteter i hjernen (EEG) synliggøres for ham/hende via skærm og højttaler således, at hjernen vil vise, hvad der sker i øjeblikket (feedback).

 

Gennem denne feedback, lærer personen sig selv at regulere sin hjerneaktivitet. Mange diagnoser, lidelser eller uønskede adfærdsmønstre skyldes dysreguleringer af hjernens aktiviteter. Med neurofeedback kan personerne lære at blive bedre til at kompensere for disse dysreguleringer, opnå bedre selvkontrol og dermed større livskvalitet.

 

Som løbende effektregulering bruges testen QIK (se mere)

 

Læs mere på siden Neurofeedback

 

 

Hvad er Biofeedback ?

 

Biofeedback er en proces, der gør det muligt for en person til at lære, hvordan man ændrer fysiologiske aktiviteter med henblik på at forbedre sundhed og ydeevne. Præcise instrumenter måler fysiologiske aktivitet såsom hjertefunktion, vejrtrækning, muskelaktivitet og hudtemperatur. Disse instrumenter giver hurtigt og præcist feed back til brugeren. Således understøttes de ønskede ændringer, som over tid kan blive vedvarende uden fortsat træning.

 

Læs mere på siden Biofeedback

 

 

Hvad er QEEG ?

 

Hvad er qEEG / Brain Mapping?

Elektroencefalografi (EEG) er en måling af elektriske mønstre på overfladen af ​​hovedbunden, som afspejler kortikal aktivitet, og er almindeligvis omtalt som "hjernebølger". Kvantitativ EEG (qEEG) er analysen af ​​den digitaliserede EEG, og i almindelige vendinger kaldes dette undertiden "Brain Mapping". qEEG er en bredere analyse af ​​den visuelle EEG, som kan medvirke til og endda øge vores forståelse af EEG og hjernens funktion.

 

Kvantitative Elektroencefalografi (qEEG) er en procedure, der behandler den optagne EEG aktivitet fra en multi-elektrode hætte ved hjælp af en computer. Den digitale data analyseres statistisk, og sammenligner værdier med "normative" databaser´s referenceværdier. De behandlede EEGsignaler bliver omdannes til farve kort over hjernens funktion kaldet "Brain maps".

 

Læs mere på siden QEEG

Wilddivine