Chipstest

Kaas & Nielsen IVS

Chips- og minichipstest

 

CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning.

 

En kortlægning af den enkelte elevs nuværende udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering, men også i forbindelse med skolestart eller ved mistanke om udviklingsforstyrrelser.

 

Opgaverne i CHIPS bygger på den almene, kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsalderen (dvs. omkring skolestart), over analytisk-syntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i 10-11-årsalderen.

 

Hvordan opgaverne løses giver en god indikation af, hvor præcist i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig. CHIPS-opgaverne findes i tre forskellige udgaver: CHIPS til skolebørn kan anvendes både individuelt og som klasseprøve fra 5-års- til teenagealderen. CHIPS for småbørn (5-7 år) og Mini-CHIPS (3-4 år) er individuelle prøver med afpasset sværhedsgrad i forhold til ovenstående udviklingsteori.

 

Når barnet svarer på opgaverne så indeles barnets svar efter om de var 100% rigtigt eller et scoring af hvad barnets svar fortæller om den måde barnet tænker dvs. om barnet er på vej til at udvikle sig til det næste kognitivtrin ...

 

 

Specialiseret støtte til inklusion